Auktionsverksamhet

Karlskrona Stads Auktionsverk togs över av Karlskrona Expressbyrå i början på 1950-talet.

Vi utförde då auktionerna åt Karlskrona Stads Drätselkontor.

Sedan den nya kommunallagen kom 1978, har vi övertagit verksamheten helt.

  • Vi utför offentliga auktioner åt Advokatbyråernas konkursbo, samt utför sterbhus auktioner. Vi köper hela eller delar av sterbhus. Allt auktionsgods finns att beskåda i våra visninglsokal i Kallinge. Vi tar även emot auktionsgods från privatpersoner. Våra auktioner sker via nätet på följande klickbara länk: www.auktionsajten.se
  • Vi kan även i egen regi ombesörja leverans av auktionsgods. Leveranser kan ordnas upp till Stockholms regionen, samt hela södra Sverige. En viss väntetid kan förekomma, då leveranser sker i samordning med övriga transporter, allt för att kunna leverera till så humana priser som möjligt.
  • Leverans av auktionsgods till övriga delar av Sverige kan också ombesörjas, då i samarbete med andra transport företag.

Vid eventuella problem att logga in eller registrering på auktionsajten, var god kontakta oss via mail till : info@auktionsajten.se eller karlskrona.expressbyra@live.se