Välkommen till Karlskrona Expressbyrå!

Karlskrona Expressbyrå startades 1897. Ursprungligen var huvuduppgiften att transportera flyttgods mellan sjöstäderna Stockholm och Karlskrona. Numera utförs alla slags transporter, utlandspackningar, flyttningar av bohag inklusive piano, flyglar och kassaskåp, magasineringar, auktionsverksamhet samt spedition av olika transportuppdrag.

Företaget ägs av Juhani Auvinen, Jari Auvinen och Mika Martikainen.

Vi disponerar sammanlagt över 1700 kvadratmeter, som omfattar magasinering, auktions- hall och omexpediering av gods.

Auktionsverket i Karlskrona har drivits i Expressbyråns regi sedan 1950-talet och vi utför offentliga auktioner åt myndigheter, konkursförvaltare och vanliga sterbhus varje månad.

Besök gärna våra auktioner via länken här: www.auktionsajten.se

Vi är medlemmar i Svenskt Näringsliv Åkeriföreningen Syd